Halle System AB tillämpar konsumentköplagen vid alla fall av reklamationer, 1 års garanti samt 3 års reklamationsrätt.

Om du vill reklamera en produkt gör du det enklast genom att skicka ett mail med tydliga bilder på skadan samt ditt ordernummer till kundtjanst@plastikdirekt.de. Vid en godkänd reklamation kommer Halle System AB skicka en fraktsedel för returnering av produkten.

Produktgarantin gäller endast ursprungliga produktionsfel, dvs. inte fel som uppstår vid egen förändring av varans funktion eller utseende. Kundens kvitto gäller som garantibevis.

Vid synliga produktfel/skador skall reklamationen göras före montering av produkten. Reklamationer på monterade produkter med synliga produktfel/skador godkänns ej. Boka inte hantverkare förrän ni har kontrollerat att rätt produkter har levererats och att inga skador har uppstått under leveransen.

Vid åberopande av eventuella produktfel så behöver vi fotografier som tydligt styrker felet. Detta är för att kunna hantera din reklamation på distans och snabbare ge dig den hjälp du behöver i ärendet.

Vid fel som täcks av garantin kommer produkten att skickas på reparation/service, alternativt byter vi ut produkten, och i vissa fall skickas en reparatör ut för besiktning och reparation. I sådana fall står Halle System AB för kostnader som kan uppkomma i samband med retur och leverans av ersättningsprodukt.

Om levererat gods skulle visa sig vara behäftat med fel, som inte varit synligt vid mottagande, får Halle System AB efter eget val kostnadsfritt återta, ersätta, reparera eller omarbeta den felande varan.

Om skadad produkt är monterad accepteras inga reklamationer.

Halle System AB har utöver detta ingen skyldighet att på grund av felet betala ersättning eller skadestånd för de direkta eller indirekta förluster och kostnader som kan ha uppstått för kund eller parter i senare led så som snickare/montörkostnader, utrustning och liknande.

Halle System AB kommer att följa Allmänna reklamationsnämnden rekommendationer i en eventuell tvist.